Skolā ēdināšanu no 2017. gada 1. septembra nodrošina SIA Baltic Restaurants Latvia.

 

Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas 66.speciālajā vidusskolā

Skolā organizēta ēdināšana divas reizes dienā: brokastis un pusdienas.

No valsts līdzekļiem tiek apmaksātas 1. – 4. klašu pusdienas.

No pašvaldības līdzekļiem tiek apmaksātas brokastis un pusdienas  5. – 12. klašu skolēniem, dažādas diētas 1. – 4. klašu skolēniem.

1.- 4. klašu izglītojamo vecāki maksā par brokastīm 0,77 € dienā (samaksa par nedēļu 3,85 €) 

Samaksa par brokastīm tiek veikta ar pārskaitījumu līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, rēķinot samaksu par nākamo periodu.

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank LV84HABA 055104 3976268

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

  • Skolēns Vārds un Uzvārds
  • Klase, kurā mācās (piemēram 3.a vai 3.b)
  • Maksājuma periods (piemēram: 18.09.–22.09.2017. ; vai – septembris, ja maksājat par mēnesi)

Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot SMS uz norādīto tālruni un informējot klases audzinātāju! Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 7:30 – 9:00, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā. Tālruņa numurs saziņai 28 663 850.

 

Daily

e-pasts: sk.r66@daily.lv

www.daily.lv