Administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas laiki 2018./ 2019.mācību gadā
Skolas kanceleja

67334007

Irēna Vāvere Pirmdiena, trešdiena 9.00 – 15.00
Otrdiena, ceturtdiena, piektdiena 10.00 – 14.00
Direktore Elita Guruli Pirmdiena 14.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 12.00
Direktores vietniece IT jomā Silvija Seile Pirmdiena 15.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 10.00
Direktores vietniece izglītības jomā

(5.-12. kl.)

Lolita Trukšāne Otrdiena 8.00 – 9.00
Ceturtdiena 15.30 – 16.30
Direktores vietniece izglītības jomā

(1.- 4. kl.)

Inese Želinska Pirmdiena 15.00 – 16.30
Trešdiena 15.00 – 16.30
Direktores vietniece audzināšanas jomā Zigrīda Lūse Otrdiena 15.30 – 16.30
Piektdiena 8.30 – 10.00
Sociālais pedagogs Raitis Zeps Pirmdiena 8.30 – 10.00
Trešdiena 8.30 – 10.00
Psihologs *

tel.26083746

Miks Valters
 Piektdiena 8.30 – 12.00
Skolas ārsts – ortopēds *

tel. 67320118, 67334007

Svetlana Ļeseva Pirmdiena 15.00 – 17.00
Trešdiena 15.00 – 17.00

* Pie psihologa un skolas ārsta vēlams iepriekš pieteikties pa telefonu.