Sasniegumi

2016. /2017. m. g.

2017. gada jūnijā – 12.a klases skolniecei Dignai StrautmaneiMinistru prezidenta M. Kučinska Atzinības raksts par gūtajiem panākumiem mācībās.

2017. gada maijā – 5. -12. klašu korim (skolotāja Ineta Lisjuka, koncertmeistare Inese Vaļiniece) – 2. pakāpes Diploms vispārizglītojošo skolu koru skatē.

2017. gada 29. apīlī – 8. b klases skolniekam Aleksandram Semjonovam – Diploms par iegūto 2. vietu starptautiskā projekta Rēķini galvā World Championship 2017 starptautiskā fināla sacensībās Kauņā, Lietuvā.

2017. gada 24. martā – 8. b klases skolniekam Aleksandram SemjonovamDiploms par iegūto 1. vietu starptautiskā projekta Rēķini galvā 2017. gada Latvijas fināla sacensībās.

2017. gada martā – 6. a klaseiSertifikāts par dalību kampaņā “Mazais 100-gades pilsonis”

2017. gada 9. martā-  11. a klases skoniekam Sandim MiglamDiploms par 3. vietu Rīgas pilsētas 34. ģeogrāfijas olimpiādē 10. – 12. klasēm.

2017. gada martā – Rīgas 66. speciālajai viduskolai – Atzinības raksts par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa modernizēšanā 2016./ 2017. mācību gadā

2017. gada 17. februārī –  6. a klases skolniekam Atim Frīdenšteinam – Brīdiņam – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra  Diploms par 2. vietu Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē.

2017. gada 16. februārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas vokālajam ansamblim (skolotāja Ineta Lisjuka, koncertmeistare Inese Vaļiniece) – 1. pakāpes Diploms Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis – 2017” pirmajā kārtā.

2017. gada 14. februārī –  11. a klases skoniekam Sandim MiglamDiploms par 3. vietu Rīgas pilsētas 18. ekonomikas olimpiādē.

2017. gada februārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 58. ķīmijas olimpiādē:

 • 10. a klases skolniecei Elzai Elizabetei Matulei
 • 10. a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 11. a klases skoniekam Sandim Miglam

2017. gada februārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 18. ekonomikas olimpiādē:

 • 11. a klases skoniecei Elīnai Savčenko
 • 11. a klases skoniecei  Evelīnai Bebrei
 • 11. a klases skoniecei Elzai Alisei Ēvelei
 • 11. a klases skoniekam Sandim Miglam
 • 11. a klases skoniekam Aleksandram Jevsejevam
 • 11. a klases skoniekam Naurim Liniņam 

2017. gada janvārī – 8. b klases skoniecei Aļinai Ivanovai – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 33. latviešu valodas olimpiādē (mazākumtautību izglītības programmās).

2017. gada janvārī – 9. a klases skoniecei Alisei ĀboltiņaiAtzinības raksts par piedalīšanos Rīgas pilsētas 43. latviešu valodas un literatūras olimpiādē

2017. gada janvārī – 9. a klases skoniecei Alisei Āboltiņai – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 43. latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

2017. gada janvārī – 9. a klases skoniecei Alisei Āboltiņai – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 23. vēstures olimpiādē.

2017. gada janvārī – 11. a klases skoniekam Sandim Miglam – Atzinības raksts par piedalīšanos Rīgas pilsētas 67. fizikas olimpiādē.

2017. gada janvārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 67. fizikas olimpiādē:

 • 10. a klases skolniekam Martinam Indrijaitim
 • 10. a klases skolniekam Ervīnam Lazdiņam
 • 10. a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 11. a klases skoniekam Sandim Miglam

2017. gada novembrī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 39. bioloģijas olimpiādē:

 • 9. a klases skoniecei Alisei Āboltiņai
 • 9. a klases skoniecei Samantai Melderei
 • 9. a klases skoniekam Mārtiņam Pocim
 • 10. a klases skoniecei  Elzai Elizabetei Matulei
 • 11. a klases skoniecei Elīnai Savčenko


2015. / 2016. m. g.

 

2016. gada 7. maijā – 7. b klases skolniekam Aleksandram Semjonovam  – Diploms par 2. vietu starptautiskā projekta “Rēķini galvā”  “World Championship 2016” starptautiskajā finālā Slovēnijā, pilsētā Murska Sobota.

2016. gada aprīlī – 5. a klases skolniecei Guntai TikiņaiAtzinības raksts par piedalīšanos Latvijas televīzijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.

2016. gada 1. aprīlī – 7. b klases skolniekam Aleksandram SemjonovamDiploms par 1. vietu starptautiskā projekta “Rēķini galvā” 2016. gada Latvijas fināla sacensībās.

2016. gada 1. aprīlī – skolotājai Elitai Segliņai – Starptautiskā projekta “Rēķini galvā” Atzinība par ieguldīto darbu skolēnu iesaistīšanā un sagatavošanā 2016. gada Latvijas fināla sacensībām.

2016. gada 1. aprīlī – skolotājai Ludmilai Doņecai – Starptautiskā projekta “Rēķini galvā” Atzinība par ieguldīto darbu skolēnu iesaistīšanā un sagatavošanā 2016. gada Latvijas fināla sacensībām.

2016. gada 6. martā – skolotājai Aļinai Ivanovai – privātās vidusskolas Klasika Pateicības raksts par piedalīšanos žūrijas komisijas darbā Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”.

2016. gada 17. februārī – Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra I pakāpes Diploms Rīgas 66. speciālās vidusskolas 5. – 9. klašu ansamblim (vadītāja Ineta Sidorišina) Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “Balsis – 2016” pirmajā kārtā.

2016. gada 5. februārī – Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra Diploms 10. a klases skolēnam Sandim Miglam Rīgas pilsētas 66. fizikas olimpiādē 9. – 12. klasēm par iegūto III vietu.

2016. gada 12. janvārī –  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Atzinības raksts Rīgas 66. speciālai vidusskolai par sadarbību un atbalstu vizuālās mākslas darbu izstādes organizēšanā.