Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015311

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015321.

Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods  31015311.

Speciālā vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 31015321.

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Iestāžu katalogs