Sākums

Aicinām mācīties Rīgas 66. speciālajā vidusskolā!

 Notiek skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasēs. Pārējās klasēs skolēnus uzņem, ja ir brīvas vietas.

Skolā uzņem bērnus ar dažādiem stājas un kustību traucējumiem (piem., skoliozi, ortopēdiskām slimībām u.c.), pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu.

Skolēni apgūst vispārizglītojošo izglītības programmu (t. i., tādus pašus mācību priekšmetus kā citās vidusskolās) un rehabilitācijas programmu. Rehabilitācijas programmas ietvaros notiek fiziskās aktivitātes:

  • ārstnieciskā vingrošana
  • individuālā vingrošana
  • ritmika vai horeoterapija (1 reizi nedēļā)
  • peldēšana (4. – 12. kl. 1 reizi nedēļā)
  • masāžas kurss 10 reizes  (1 vai 2 reizes gadā) pēc skolas ārsta – ortopēda norādījuma

Skolai ir transports skolēnu ar smagiem kustību traucējumiem pārvadāšanai. Skola ir inženiertehniski pielāgota – ir uzbrauktuve, pacēlājs, kopš 2000. gada  – lifts, lai skolēni ar smagiem kustību traucējumiem varētu pārvietoties pa visu skolu.

Rīgas 66. speciālā vidusskola atrodas pie Viesturdārza (Dziesmu svētku parka) tuvu Rīgas klusajam centram.Skola